פמוטים לשבת מקריסטל עם כיתוב כסף ירושלים

235 ₪

הדלקת נרות שבת ממלאת את הבית באור ומכניסה שמחה הביתה, האישה התברכה ביכולת לאחד את המשפחה במיוחד בכניסת השבת בהדלקת הנרות – "...אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש

פמוטי קריסטל רגישים לחום גבוה ולכן אין להדליק עם נרות באופן ישיר אלא עם מתאם בלבד

פמוטים לשבת מקריסטל עם כיתוב כסף ירושלים

כל הזכויות שמורות © ואהבת 2020