שופר מיוחד מצופה כסף אמיתי בצבע חום עם סטנד לתצודה