סט לחתן מלכות מהודר - תפילין מהודרות גופיית ציצית סידור וכיפה עבודת יד

2,624 ₪

:הסט כולל

תפילין מהודרות נוסח ספרדי / אשכנזי - 2375 ש"ח

גופיית ציצית - 34 ש"ח

סידור ונציה חום - 145 ש"ח

כיפה עבודת יד חוטי כסף - 70 ש"ח

וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך. התפילין מקשרות בין האדם לבורא בכל יום מחדש.

מומלץ להניח את התפילין עם גופיית הציצית של 'ואהבת'.

כל התפילין ברשת ואהבת עוברים בדיקה קפדנית של הרבנות הראשית אשר מעניקים ללקוחותינו שקט נפשי וביטחון מלא בכשרות התפילין.

 

סט לחתן מלכות מהודר - תפילין מהודרות גופיית ציצית סידור וכיפה עבודת יד

כל הזכויות שמורות © ואהבת 2020