פמוט 9 קנים בסיס מראה

549 ₪

פמוט קריסטל במילוי כדורי קריסטל 9 קנים 

פמוטי קריסטל רגישים לחום גבוה ולכן אין להדליק עם נרות באופן ישיר אלא עם מתאם בלבד

פמוט 9 קנים בסיס מראה

הדלקת נרות שבת ממלאת את הבית באור ומכניסה שמחה הביתה, האישה התברכה ביכולת לאחד את המשפחה במיוחד בכניסת השבת בהדלקת הנרות – "...אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש

כל הזכויות שמורות © ואהבת 2020